International Federation for FootGolf

Bij het ontstaan van de sport FootGolf werd naast een Nederlandse bond, ook een internationale bond opgericht. Deze International FootGolf Association was er om de belangen van de FootGolf-sport in zijn geheel te behartigen. Als thuislocatie werd Geneve gekozen, net als zoveel andere grote sportorganisaties. Enkele jaren later bleek echter dat de doelstellingen van deze bond niet aansloot bij de wensen van de verschillende landelijke bonden. De kosten waren erg hoog, terwijl het rendement voor de vrschillende bonden niet hoog was. In een speciale vergadering werd tijdens het Wereld Kampioenschap 2012 besloten dat er een nieuwe bond moest komen.

Federation for International FootGolf

Deze nieuwe bond (2012) werd omgedoopt tot de Federation for International FootGolf. Er werd een lage contributie vastgesteld, zodat elk individueel lid deze bijdrage zonder veel moeite kan betalen. Ook werden direct gezamenlijke doelstellingen vastgesteld, die zich richten op promotie voor de sport, ontwikkeling van materialen, uniformiteit van spelregels, het organiseren van internationale toernooien en de aansluiting bij internationale sportkoepels.

Eveneens werd besloten om de drie landen, waar FootGolf het verst ontwikkelt is, in een bestuur te plaatsen. Naast Nederland, was dat Hongarijë en Argentinië. Halverwege het jaar 2013 vonden de eerste democratische verkiezingen plaats. Maurits van Tubergen Lotgering werd verkozen als voorzitter van de de FIFG, met Laura Balestrini (USA) en Gabor Gelencser (Hongarije) als vice-presidenten.  Eind 2013 besluit Van Tubergen Lotgering uit het bestuur te stappen omdat zijn visie niet gedeeld wordt door de andere twee leden.

Door de resterende leden wordt begin 2014 Engelsman Mike O'connor gevraagd om de voorzittershamer over te nemen. Ook treden Javier de Anzicar (Argentinië) en Lasse Eriksen (Noorwegen) toe tot het bestuur.

In 2016 werd er een nieuw bestuur aangesteld die de volgende missie heeft uitgesproken:

De missie van de Raad van Bestuur is om FootGolf op alle niveaus over de hele wereld aan te moedigen, te promoten, te ontwikkelen en te besturen. Gebruik jurisdictie over en om geschillen of meningsverschillen tussen leden, tussen continentale federaties en tussen leden en continentale federaties te bepalen. Zorg voor een efficiënte administratie en onderhoud deze. Behoud de onafhankelijkheid van de FIFG in alle zaken direct of indirect met betrekking tot FootGolf zonder tussenkomst van een externe autoriteit. Zichzelf gedragen en dergelijke administratieve, financiële of andere acties ondernemen die nodig zijn en in overeenstemming zijn met en ter bevordering van haar doelstellingen.

De voorzitter sinds toen is, mede door in zijn bid het organiseren van een Wereld Kampioenschap in 2018 te benoemen, de Argentijnse Amerikaan Roberto Balestrini. Javier de Anzicar (Argentinië) en Shinpei Matsuura (Japan) zijn de vice presidents, terwijl Romuald Pretot (Frankrijk) en Leo Fernandez (Australië) het bestuur completeren.

De vestigingsplaats van de FIFG is tegenwoordig Engeland.