Algemene voorwaarden


Dutch FootGolf Winterleague 2019/20


1. Organisatie en communicatie
De organisatie van de alle FGH toernooien die deel uitmaken van de Winter- en Lentetour 2019/2020 is in handen van Footgolf Holland (hierna: FGH). FGH is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toernooien en het contact met de deelnemers. Alle officiële berichtgeving ten aanzien van een toernooi zal op de website en Facebook pagina van FGH worden gepubliceerd. Heb je na het lezen van deze informatie vragen of opmerkingen: aarzel dan niet om contact op te nemen met de organisatie door een e-mail te versturen naar info@footgolfholland.com.


2. Speelschema Winter - en Lentetour
Voor alle toernooien geldt een open inschrijving tot het maximum aantal deelnemers bereikt is, wat betekent dat ieder toernooi voor iedereen toegankelijk is. 
Zie voor de definitieve datums het ‘FGH  Speelschema 2019’. 

 

3. Deelname Fee toernooien

Het tarief voor deelname aan een toernooi uit de Wintertour bedraagt € 25,-.

Het tarief voor deelname aan een toernooi uit de Lentetour bedraagt € 30,-.

Deze tarieven gelden enkel wanneer er uiterlijk 2 dagen voor een toernooi wordt aangemeld. Dus bij een toernooi op zondag moet er uiterlijk op vrijdag zijn aangemeld.

Bij aanmeldingen later dan 2 dagen voor het toernooi wordt er € 10,- extra in rekening gebracht.

 

Er kunnen geen ‘pakketten’ worden afgenomen.

 

 

4. FGH Ranking 2019/2020
Tijdens elk toernooi van de Winter- en Lentetour kunnen de deelnemers punten verdienen voor de FGH Ranking 2020. De verschillende toernooien zijn onderverdeel in 5 categorieën, te weten categorie A, B, C, D en E.

Categorie A:     De Capital Cup

Categorie B:     WT 250 Strijen (13-10-2019), WT 250 2020 (TBA) en Carre de Finance (2x18)

Categorie C:     Alle toernooien op 18-holes banen tijdens de Lentetour 

Categorie D:     Alle toernooien op 9-holes banen tijdens de Lentetour

                        Alle toernooien op 18-holes banen tijdens de Wintertour

Categorie E:     Alle toernooien op 9-holes banen tijdens de Wintertour

Voor de FGH ranking tellen de beste 5 scores van de Wintertour mee en de beste 10 scores van de Lentetour.

Het eindklassement van de FGH Ranking 2020 wordt opgemaakt na afloop van de Capital Cup.

Naast het Absolute klassement is er ook een Senior en een dames klassement.

 

Wanneer een Senior 2e wordt in het Absolute klassement van een toernooi maar wel de beste senior van de dag is, zal hij voor het Senior klassement het aantal punten krijgen dat hoort bij de 1e plaats. En in het Absolute klassement krijgt hij het aantal punten dat hoort bij de 2e plaats.

 

 

 

Puntentabel:

 

Pos.

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Cat. D

Cat. E

1.

550

449

345

276

230

2.

453

371

285

228

190

3.

382

312

240

192

160

4.

346

283

218

174

145

5.

322

263

203

162

135

6.

299

244

188

150

125

7.

286

234

180

144

120

8.

274

224

173

138

115

9.

263

215

165

132

110

10.

251

205

158

126

105

11.

239

195

150

120

100

12.

229

187

144

115

96

13.

220

179

138

110

92

14.

211

172

132

106

88

15.

201

164

126

101

84

16.

191

156

120

96

80

17.

181

148

114

91

76

18.

171

140

108

86

72

19.

163

133

102

82

68

20.

153

125

96

77

64

21.

143

117

90

72

60

22.

136

111

86

68

57

23.

129

105

81

65

54

24.

121

99

77

61

51

25.

115

94

72

58

48

26.

108

88

68

54

45

27.

100

82

63

50

42

28.

93

76

59

47

39

29.

86

70

54

43

36

30.

78

64

50

40

33

31.

72

59

45

36

30

32.

67

55

42

34

28

33.

62

51

39

31

26

34.

58

47

36

29

24

35.

53

43

33

26

22

36.

48

39

30

24

20

37.

43

35

27

22

18

38.

38

31

24

19

16

39.

33

27

21

17

14

40.

28

23

18

14

12

41.

24

20

15

12

10

42.

22

18

14

11

9

43.

20

16

12

10

8

44.

17

14

11

8

7

45.

15

12

9

7

6

46.

12

10

8

6

5

49.

10

8

6

5

4

48.

7

6

5

4

3

49.

5

4

3

2

2

50.

2

2

2

1

1

 

                        

 

 

 

 

5. Speelschema Wintertour

 

Datum

Locatie

Tijdstip

Max. # spelers

Categorie

1

Zondag

13 oktober

Strijen

09.00 uur shotgun

90

B

2

Zondag

27 oktober

Gouda

10.00 uur shotgun

55

E

3

Zondag

10 november

Almkerk

09.00 uur shotgun

55

E

4

Zondag

24 november

Amersfoort

12.30 uur Tee- times

60

D

5

Zondag

1 december

Crimpenerhout

13.30 uur shotgun

70

D

6

Zondag

19 januari

Spaarnwoude

09:00 uur shotgun

55

7

Zondag

2 februari 

Strijen

12:00 uur shotgun

72 

8

Zondag

16 februari 

Dorhout Mees

10:00 uur Tee-times 

72 

 

 

6. Footgolf spelregels en escalatie
Tijdens alle toernooien worden de internationaal geldende spelregels (FIFG
Rulebook 2018) gehanteerd. FootGolf Holland gaat er vanuit dat iedereen die deelneemt aan deze toernooi op de hoogte is van de spelregels. Op sommige golfbanen gelden ‘lokale regels’. Indien lokale regels van toepassing zijn, worden deze voorafgaand aan het toernooi door de
toernooiorganisatie aan de deelnemers kenbaar gemaakt tijdens de briefing voorafgaand aan een toernooi.
Eventuele lokale regels zijn leidend ten opzichte van de FIFG regels. Het FIFG Rulebook 2018 is te
vinden op de website van de FIFG.
Mocht er tijdens het spelen van een toernooi discussie ontstaan over toepassing van de regels, dan dienen beide opties te worden gespeeld. Na afloop van het toernooi wordt de situatie met de toernooiorganisatie besproken en zullen zij een beslissing nemen. 

 

 

De organisatie heeft de mogelijkheid om spelers sancties op te leggen. Redenen hiervoor kunnen zijn:
• Gebruik van drugs en/of alcohol voor of tijdens de wedstrijd
• Agressief gedrag (verbaal of non verbaal)
• Vals spel op welke manier dan ook


Indien er sprake is van een van bovenstaande situaties dient dit te worden gemeld bij de
toernooi organisatie. Na onderzoek en wederhoor van beide partijen, zal Footgolf Holland
een besluit nemen. Over een besluit tot diskwalificatie kan niet gecorrespondeerd worden. We gaan
er te allen tijde vanuit dat spelers naar eer en geweten handelen en zullen dergelijke sancties alleen
in zeer ernstige situaties opleggen.


7. Scoreverwerking tijdens toernooi
Tijdens de  toernooien wordt over het algemeen gespeeld in flights van 4 of 5 personen. De score moet worden genoteerd via een scoreapp (FootGolf app). Van iedere flight wordt verwacht dat ten minste 1 speler een goed werkende telefoon beschikbaar heeft om de score te kunnen verwerken. Daarnaast zal iedere flight 1 scorecard moeten bijhouden als back-up. De score is ‘live’ en na het spelen van iedere hole en voor aanvang van de volgende hole moet de score in de app zijn verwerkt.
Na afloop zal er dus in de app moeten worden getekend. Niet getekend is geen score en na ondertekening is er geen discussie meer mogelijk.
Let op! Zorg er dus voor dat ook de administratie van jou en jouw flight in orde. Dit doen jullie dus samen en voorkomt discussie.


8. Kwaliteit FootGolfbanen en toernooien
Footgolf Holland stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de FootGolfbanen en strakke organisatie van de toernooien. Over het algemeen worden de toernooien georganiseerd door Footgolf Holland zelf. In enkele gevallen wordt de organisatie van een toernooi uitbesteed aan een externe partij (zoals een FootGolf club of baanmanager). Footgolf Holland ziet erop toe dat alle toernooien aan dezelfde kwaliteitseisen en standaarden voldoen. Wanneer een toernooi niet, of niet volledig gespeeld kan worden, of wanneer de kwaliteit van een toernooi niet gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld vanwege het weer) zal dit toernooi komen te vervallen. Indien dit het geval is, wordt dit z.s.m. door Footgolf Holland naar de deelnemers gecommuniceerd en zal Footgolf Holland op zoek gaan naar een alternatieve datum, mogelijk op een andere baan (kan een doordeweekse avond zijn).

 

9. Aan- en afmelden Dutch FootGolf Winter/Lente league toernooien en betaling

Inschrijven is mogelijk door een e-mail te sturen naar wesley@footgolfholland.com. Voor alle toernooien geldt een open inschrijving tot het maximum aantal deelnemers bereikt is. Het
maximum aantal deelnemers wordt bepaald door de organisatie in overleg met de golfbaan, zodat
de baan optimaal benut kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het toernooi.

 

  

Indien er voldoende plekken zijn, kunnen spelers zich tot uiterlijk 2 dagen voor een toernooi  aanmelden voor het reguliere tariefdoor een mail te sturen naar wesley@footgolfholland.com. Wanneer er nog later wordt aangemeld zal het inschrijfgeld met € 10,- worden verhoogd.
Deelnemen aan een toernooi kan alleen wanneer het entreegeld voor aanvang van het toernooi is voldaan. Staat het geld niet op de rekening van FGH dan dient er ter plekke te worden betaal d.m.v. een tikkie (voorkeur) of contant. Is het entreegeld op de dag van het  1door jou opgegeven toernooi niet bijgeschreven op de rekening van Footgolf Holland dan dient er ter plekke te worden betaald d.m.v. een tikkie (voorkeur) of contant.  

Heb je je aangemeld voor een toernooi maar je kunt toch niet deelnemen: 48 uur voor aanvang van het toernooi vervalt het recht op terugbetaling. 

Bovenstaande is voor iedereen van toepassing, tenzij anders overeengekomen met de organisatie en
schriftelijk akkoord gegeven is door Footgolf Holland. Bij inschrijving en betaling voor een toernooi ga
je akkoord met de voorwaarden en regels die gesteld worden in deze brief.10. WK kwalificatietraject
Zoals bij de meeste spelers bekend, vindt eind september / begin oktober 2020 het 4e WK FootGolf plaats in Japan. Buiten de spelers die zich rechtstreeks via de World Ranking van de FIFG kwalificeren zijn er via de FGH ranking ook 12 tickets te verdienen welke als volgt zijn verdeeld:

7x categorie Men

3x categorie Senior

2x categorie Dames

 

Voor de FGH ranking tellen de beste 5 scores van de Wintertour mee en de beste 10 scores van de Lentetour.

 

Om voldoende voorbereidingstijd te hebben voor het WK en de spelers die zich kwalificeren voldoende tijd te geven persoonlijke sponsors te zoeken zal het kwalificatietraject eindigen met de Capital Cup welke .. juni zal worden gespeeld op Golfcenter Rhoon.

 

FootGolf Holland zal begin 2020 verdere informatie verstrekken over de organisatie voor en tijdens het WK. Zaken als kleding, sponsoring, teamtoernooi, reisschema en de begroting zullen hierin worden meegenomen.

 

 


11. Voorbehoud

FGH behoudt ten alle tijden het recht  om terug te komen op eerder genomen besluiten indien FGH dit noodzakelijk acht.

 

Tot zover de informatie over de NK kwalificatietoernooien 2019. We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag. Laten we er met zijn allen een mooi en sportief FootGolf seizoen van maken!

 

Met vriendelijke groet,
FootGolf Holland